Hoe werk ik
Ik combineer verschillende ervaringsgerichte methoden het is zo altijd maatwerk

Ik combineer ervaringsgerichte methoden en verzorg zo altijd maatwerk.

We starten met een intake waarin we elkaar leren kennen en helder krijgen wat de kern is waar door jou heling op gewenst wordt. Ik maak aan de hand van de intake een plan voor 5 tot 8 sessies met de thema’s waar we aan gaan werken en welke combinatie van methodes hier bij horen. Het is altijd een combinatie van werken met mentale overtuigingen, gevoel en lichaamswerk. Elke sessie evalueren we de voortgang en als het nodig is stellen we het plan bij.

Je kunt terecht met coaching vragen, dit zijn vragen die betrekking hebben op je buitenwereld.
Je kunt terecht met therapie vragen,  dit zijn vragen die betrekking hebben op je binnenwereld.
Je kunt terecht met zielsvragen, dit zijn vragen die betrekking hebben op je zielereis.

We werken aan het verkrijgen van inzichten en heling met innerlijk kind werk, systemisch werk, voice dialogue, creatieve therapie, archetypisch werk, chakra therapie, lichaamswerk, sjamanistische technieken en regressie.

Innerlijk kind werk
Het innerlijke kind is een deel van jezelf uit je kindertijd die gewond is geraakt en niet mee volwassen is geworden. Door innerlijk kindwerk kunnen we dit deel alsnog helpen om te helen en op een gezonde manier mee te doen in het dagelijks leven. Je kunt zelf bepalen tot in hoeverre je jouw huidige leven nog laat beïnvloeden door ervaringen uit je kindertijd. Met het inzicht wat je verkrijgt met innerlijk kind werk  kun je jouw gevoelens ten opzichte van je verleden veranderen.

Systemisch werk
In ons leven bestaan op allerlei verschillende niveaus systemen. In ons gezin van herkomst is een systeem, in de organisaties waarin we werken of onze hobbies uit voeren en ook in onszelf. 

Wij werken afhankelijk van de vraag met opstellingen gekoppeld aan een van deze systemen. In een opstelling stellen we de verschillende personen of aspecten op in een ruimte waardoor je makkelijk in het systeem van perspectief kunt verwisselen en heldere inzichten krijgt. 

Door dit te combineren met voice dialogue en verschillende helingstechnieken kom je weer tot gezonde systemen.

Voice Dialogue
Met voice dialogue zetten we verschillende aspecten van jou apart in een spotlight. Het verschaft je inzichten en biedt de mogelijkheid om een stem te geven aan de delen/ikken van jezelf die ondergesneeuwd geraakt zijn door je dominante ik. 

Door het bewustzijn te vergroten krijg je weer de keuze om anders te handelen in situaties waar je normaal volgens een vastgezet patroon handelt en communiceert.

Creatieve Therapie
Vanuit de creatieve therapie werk ik vooral met tekenen en stem. Het gaat om het geven van expressie van hetgeen niet direct onder woorden te brengen is. 

Antwoorden geven op vragen in vorm en kleur zorgen er voor dat antwoorden vanuit het onbewuste ontstaan en helderheid geven in wat op dit moment belangrijk is. 

Het uitten met de stem brengt ons bij onze kwetsbaarheid en obstakels. In de intake kun je aangeven of deze vormen van therapie je aanspreken.

Chakra therapie
Chakra’s zijn energiecentra in je lichaam die gekoppeld zijn aan levensgebieden. Als de energie in chakra’s niet goed doorstroomt  dan stroomt de energie in deze levensgebieden ook niet goed door.

Dit kan gevolgen hebben op emotioneel, mentaal, lichamelijk of spiritueel niveau. We kunnen een analyse maken van de stroming van de chakra’s en de bewustwording vergroten op de wisselwerking van de chakra’s  en hetgeen je in je leven tegenkomt. 

Ik maak met de chakra therapie een koppeling met de kern van de hulpvraag, het lichaam, de beperkende overtuigingen en patronen en de emoties. Je verkrijgt inzicht in hoe deze koppeling je energie vast heeft gezet en werkt zelf aan heling door het zelfhelende vermogen van je eigen lichaam in te zetten

 

Lichaams- & ademwerk
Ons lichaam kan ons al onze wijsheid en weten vertellen het enige wat daarvoor nodig is dat we leren luisteren. Maar hoe? We zitten het grootste deel van de dag in ons hoofd. Het begint bij het lichaam weer echt te gaan voelen. Van buiten en van binnen. 

Met ademhalingstechnieken zorg je voor doorstroming, ontspanning en gronding, het zorgt voor het herstel van de connectie met je lichaam.  Wat er vervolgens voor zorgt dat je weer naar je lichaam kunt gaan luisteren. Ik maakt gebruik van de elementen en meridianenleer van de TCM bij het aanspreken van het herstellend vermogen van je lichaam.

Sjamanistische healing technieken
Sjamanisme is de oudste vorm van spiritualiteit en gaat terug tot de wortels van de mensheid. Het is de weg van de kennis van onze voorouders. Deze kennis zit nog steeds in ons opgeslagen. Door het inzetten van sjamanistische technieken en oefeningen verbind je jezelf weer met je eigen lijnen van kennis en daarmee met je eigen oorsprong. 

Technieken die ingezet worden zijn bijvoorbeeld energetische koorden en kristallen schoonmaken, gedachtenpatronen verwijderen of light healing.  

Archetypisch werk
Archetypische therapie en coaching werkt vanuit je onderbewuste. De symbolische waarde achter de patronen in je leven maken helder wat de kern is van je hulpvraag en wat het verlangen is wat daar achter schuilt. 

Je ontdekt je eigen wijsheid  en weten waardoor je zelf komt tot nieuwe keuzes en antwoorden op je hulpvraag en wat er nog in de weg staat van het leven van je diepste verlangen.

Regressietherapie
We reizen terug in het verleden om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de hulpvraag om deze te veranderen en recht te zetten. Met verschillende regressie therapie technieken lossen we eenvoudig en effectief de blokkades op. Deze vorm van therapie pakt het probleem aan waar het is begonnen: bij de oorsprong.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek

Esther Simao 06 44454006 esther@esimago.nl